فیلتر ها
بستن

دانلودها

نرم افزار  نام فایل دانلود

HiMessenger
پیام رسان
  فایل اجرایی
  فایل PDF راهنما

HiShop
وبسایت فروشگاهی


  ویدئو آموزشی ورود به بخش مدیریت
  ویدئو آموزشی ثبت اولیه یک محصول
  ویدئو آموزشی گزارش داشبورد
  ویدئو آموزشی ایجاد یک دسته جدید برای محصولات
  ویدئو آموزشی ثبت تولید کنندگان محصول
  ویدئو آموزشی ثبت سئو برای محصولات
  ویدئو آموزشی ثبت محصول در دسته های مختلف
  ویدئو آموزشی ثبت مشخصات محصول
  ویدئو آموزشی ثبت ویژگی های محصول